Starting Date : 2013-12-28

Ending Date : 2014-01-02

Venue : Sarwanam Art Gallery

Participants : 1. Jupiter Pradhan 2. Prithvi Shrestha 3. Saurganga Darshandhari 4. Bidhata KC 5. Sushma Shakya 6. Samjhana Rajbhandari 7. Sangita Ghimire 8. Manju Khadka 9. Anil Basnet 10. Karan Tuladhar 11. Subas Tamang 12. Pal Saud 13. Nhuja Shrestha 14. Ratina Bajracharya 15. Upakar Ghamal 16. T.B. Thapa Magar 17. Amrit B. Karki 18. Shashi Maharjan 19. Rabindra Khaniya 20. Mahesh Bastakoti 21. Riti Maharjan 22. Shreejana Prakash

In association with:
Art Nepal, Sarwanam and Saili